Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 24/7/2014


Hình Ảnh Tiền Hội Nghị Đại Hội Khoáng Đại 2012
(55)


Hình Ảnh Họp Trù Bị Đại Hội GHPGVNTNHK
(14)


Lễ Bế Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ hai
(148)


Lễ Cúng Dường Trai Tăng nhân lễ bế giảng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ hai
(94)


Công Phu Sáng tại khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ hai
(37)


Các Lớp Học Phật Pháp trong khóa tu học tại Santa Clara 2012
(132)


Quang Cảnh phòng thi mãn khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ hai
(64)


Đại chúng cùng ngọ trai trong im lặng và chánh niệm
(41)


Lớp Học Phật Pháp theo chương trình quy định
(83)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại