Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 30/8/2014


Hình Ảnh Lễ Nhập Tháp Đệ Tứ Tăng Thống
(84)


Hình Ảnh Lễ Yết Tổ
(8)


Hình Ảnh Luân Phiên Tụng Niệm và Kính Viếng
(12)


GĐPTVN cử hành Lễ Thọ Tang và Kính Viếng
(53)


Lễ Thọ Tang tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
(10)


Lễ Nhập Quan và Thọ Tang Đệ Tứ Tăng Thống tại VN
(59)


Lễ Thọ Tang tại Trung Tâm Phật Giáo-Chùa Việt Nam
(81)


Lễ Thọ Tang tại Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
(14)


Lễ Thọ Tang tại chùa Khánh Anh Pháp Quốc
(7)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại