Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 1/9/2014


Hình Ảnh Khai Mạc Hội Nghị GHPGVNTNHK_2009
(43)


Tiền Hội Nghị GHPGVNTNHK_2009
(47)


Vu Lan năm 2009 tại Chùa Cổ Lâm Seattle
(22)


Chư Tăng Ni Úc Châu An Cư năm 2009 (phần 1)
(108)


Chư Tăng Ni Úc Châu An Cư năm 2009 (phần 2)
(69)


Đạo Tràng An Cư tại Chùa Việt Nam - (Quá Đường)
(73)


Đạo Tràng An Cư tại Chùa Việt Nam - Houston Tx
(76)


Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Tứ Tăng Thống tại Già Lam
(30)


Hình Ảnh Khóa An Cư Năm 2009 tại PHVQT - phần 2
(32)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại