Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 1/9/2014


Cúng Thí Thực nhân ngày Cung Nghinh Phật Ngọc
(94)


Lễ Đốt Nến Cầu Nguyện Hòa Bình trong ngày Cung Nghinh Phật Ngọc
(58)


Lễ Nhất Bộ Nhất Bái Đảnh Lễ Phật Ngọc tại Tu Viện Pháp Vương
(314)


Lễ Khai Mạc Phật Ngọc tại TV Pháp Vương 07.02.2010
(143)


Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện Pháp Vương
(121)


Lễ Nhập Tháp Trưởng Lão HT. Thích Nhật Liên
(36)


Tang lễ HT. Thích Thiện Hương 21.11.2009
(87)


Lễ Húy Kỵ Tổ Liễu Quán và Giới Đàn tại Chùa Cổ Lâm
(54)


Hình Ảnh Khóa Tu tại Phổ Đà Sơn Canada 2009
(22)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại