Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 27/8/2014


Đại Lễ Phật Đản Tổ Chức tại California Năm 2010
(167)


Hình Ảnh Lễ Khai Mạc Phật Ngọc tại Tu Viện Quan Âm
(136)


Cung Đón Ôn Thượng Thủ tại Lễ Cung Chiêm Phật Ngoc tại TVQA
(31)


Lệ Chính Thức Lễ Hội Quan Âm Năm 2010 tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam
(290)


Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam
(105)


Khai Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc và Lễ Hội Quan Âm Năm 2010 tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam
(171)


Khai Mạc Lễ Cung Chiên Phật Ngọc tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang Florida
(65)


Khai Mạc Lễ Cung Chiên Phật Ngọc tại Chùa Báo Ân Florida
(45)


Hoa Mạn Đà La xuất hiện khi cung tiễn Phật Ngọc tại Tu Viện Pháp Vương
(98)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại