Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 22/8/2014


Lễ Bế Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Tịnh Độ Tu Viện
(34)


Lễ Khai Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Tịnh Độ Tu Viện
(67)


Lễ Cung Tiễn Phật Ngọc tại Thiền Viện Chân Không
(27)


Lễ Bế Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Tu Viện Chân Không
(103)


Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia_Cung Nghinh Phật Ngọc
(63)


Lễ Khai Mac Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện Chân Không Haiwaii
(186)


Lễ An Vị Phật Ngọc tại Tu Viên Chân Không Hawaii
(97)


Lễ Di Quan Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn
(114)


Lễ Nhập Kim Quan Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn
(109)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại