Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 29/8/2014


Lễ Bế Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Chùa Phật Đà
(181)


Hình Ảnh Sinh Hoạt Ngày Mồng Ba Tết tại lễ Cung Nghinh Phật Ngọc
(45)


Hình Ảnh Sinh Hoạt Ngày Mồng Một Tết tại lễ Cung Nghinh Phật Ngọc
(94)


Lễ Cuối Năm tại Phật Ngọc San Diego
(64)


Hình Ảnh Sinh Hoạt trong Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc
(65)


Lễ Quy Y Tam Bảo Nhân Ngày Cung Nghinh Phật Ngọc
(42)


Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Chùa Phật Đà
(14)


Lễ Khai Mạc Phật Ngọc tại Chùa Phật Đà San Diego
(88)


Lễ Cung Thỉnh Ngọc Đảnh và Cầu Nguyện Phật Ngọc
(22)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại