Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 30/8/2014


Lễ Chung Thất HT. Thích Trí Chơn
(99)


Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện - Cung Chiêm Phật Ngọc tại Chùa Trúc Lâm
(81)


Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia tại Chùa Trúc Lâm
(43)


Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ
(91)


Lễ Khai Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Chùa Trúc Lâm
(155)


Lễ An Vị Phật Ngọc tại Chùa Trúc Lâm - Chicago
(53)


Lễ Bế Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Chùa Pháp Hoa
(39)


Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn
(45)


Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên Chùa Pháp Hoa
(68)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại