Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 2/9/2014


Lễ Yết Phật - Yết Tổ
(63)


Lễ Tiến Giác Linh và Các Phái Đoàn Kinh Viếng (Phần 2)
(111)


Lễ Tiến Giác Linh và Các Phái Đoàn Kinh Viếng
(113)


Các Phái Đoàn Kính Viếng Giác Linh Ngày 4/8/2011
(26)


Các Phái Đoàn Kính Viếng Giác Linh HT Thích hành Đạo
(55)


Lễ Nhập Kim Quan HT Thích Hạnh Đạo
(119)


Hình Ảnh Hộ Niệm Giác Linh Di Chuyển Về Tang Nghi Quán
(43)


Lễ Bế Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Chùa Trúc Lâm
(187)


Đại Lễ Phật Đản tại California Phật Lịch 2555
(219)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại