Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Video Youtube     Hôm nay, ngày 27/8/2014


Lễ Bạch Phật Khai Kinh Chung Thất cố Trưởng Lão HT Thích Chí Tín tại Chùa Phật Đà
(100)


Lễ Chính Thức Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Năm 2013
(126)


Lễ Cúng Dường Ngọ Trai Ngày Về Nguồn Năm 2013
(53)


Công Phu Khuya lạy Thù Ân Ngày Về Nguồn Năm 2013
(23)


Giới Đàn Truyền Bồ Tát Giới tại Ngày Về Nguồn Năm 2013
(26)


Hội Thảo chiều ngày 28 tháng 9 năm 2013
(63)


Lễ Khai Mạc Ngày Về Nguồn Năm 2013
(112)


Công Phu Khuya và Tụng Bồ Tát Giới Về Nguồn 2013
(54)


Sinh Hoạt Tối Ngày 27 ngày Về Nguồn Năm 2013
(32)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang Chủ | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trang Nhà Hải Triều Âm
Tiếng nói của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại